Privacy Policy & Cookies

Privacy Policy

You can find out more about Cardiff and Vale College's Privacy Policy by visiting this page:  https://cavc.ac.uk/en/about-cavc/about/policies-and-procedures/privacy-policy

You can also read the Privacy Policy here: Read the Policy


Cookies

A cookie is a small data file that is downloaded from certain websites.  If you personalise pages or save usernames and passwords, cookies will remember your settings.  There are two main types of cookie - 1st party (normally used by sites to track the things you look at and remember any settings you change) and 3rd party (used by advertising companies to target ads based on the things you look at).  You can find out more about what cookies are by clicking here.

This site uses one 1st Party cookie:

moodlesession:
This cookie must be allowed for this site to work.  It is only used when you are logged in to the site or your browser is open.  It remembers your username between pages and provides a bit of consistency.  As soon as you log out or close your browser, the MoodleSession cookie will be removed.


If you want to delete or disable cookies, please follow the instructions below based on your browser.
Remember, if you disable cookies completely, the site won't work properly.

Internet Explorer

 1. Click on ‘Tools’ at the top of your browser
 2. Select ‘Internet Options’
 3. Click the ‘Privacy Tab’
 4. Set your Privacy level to Medium or below. This will enable cookies

Firefox
 1. Click on ‘Tools’ or 'Firefox' at the top of your browser
 2. Select 'Options’
 3. Choose 'Privacy'
 4. Under 'History' change 'Firefox will:' to 'Use custom settings for history'.
 5. Click the option you want to use:
  1. Accept cookies from sites - this will allow sites to add cookies
  2. Accept third party cookies - this will allow sites to add third party cookies.
  3. To delete current cookies, click 'Show Cookies'
 6. Either select the cookie(s) you want to remove and press 'Remove cookies' or press 'Remove all Cookies'.

Google Chrome
 1. Click on ‘Tools’ at the top of your browser
 2. Select ‘Settings’
 3. Find the ‘Privacy’ section
 4. Select ‘Content’ Settings
 5. Click the option you want to use
  1. Allow local data to be set - this will allow sites to add cookies
  2.  Allow local data to be set for the current session only - cookes will only be set for this browsing session
  3.  Block sites from setting any data - this will prevent sites from adding any cookies
 6. To delete current cookies, click 'All cookies and site data'
 7.  Either press 'Remove all' or search for a site and click the 'cross' icon on the left.

Hysbysiad Preifatrwydd

Gallwch ddarganfod mwy am Bolisi Preifatrwydd Coleg Caerdydd a'r Fro trwy ymweld â'r dudalen hon: https://cavc.ac.uk/cy/about-cavc/about/policies-and-procedures/privacy-policy

Gallwch hefyd ddarllen y Polisi Preifatrwydd yma: Darllenwch y polisi

Ffeil ddata fach yw cwci sy’n cael ei llwytho i lawr o rai gwefannau. Os byddwch yn personoli tudalennau neu’n cadw enwau defnyddwyr a chyfrineiriau, bydd cwcis yn cofio’ch gosodiadau. Mae dau brif fath o gwcis – parti cyntaf (a gaiff eu defnyddio fel arfer gan safleoedd i dracio’r pethau rydych yn edrych arnynt ac i gofio unrhyw osodiadau rydych yn eu newid) a thrydydd parti (a gaiff eu defnyddio gan gwmnïau hysbysebu i dargedu hysbysebion am y pethau rydych yn edrych arnynt). Gallwch gael hyd i fwy o wybodaeth am yr hyn yw cwcis drwy  glicio yma.

Bydd y safle hwn yn defnyddio un cwci Parti Cyntaf:

moodlesession:
Bydd rhaid caniatáu’r cwci hwn er mwyn i’r safle hwn weithio. Caiff ei ddefnyddio’n unig pan fyddwch wedi mewngofnodi i’r safle a bydd eich porwr ar agor. Bydd yn cofio eich enw defnyddiwr rhwng tudalennau ac yn cynnig rhywfaint o gysondeb. Cyn gynted ag y byddwch yn allgofnodi neu’n cau eich porwr, caiff cwci MoodleSession ei symud.

Os ydych am ddileu neu analluogi cwcis, dilynwch y cyfarwyddiadau isod sy’n seiliedig ar eich porwr.
Cofiwch, os byddwch yn analluogi’r cwcis yn gyfan gwbl, fydd y safle ddim yn gweithio’n iawn.

Internet Explorer

 1. Cliciwch ar Tools ar ben eich porwr
 2. Dewiswch Internet Options
 3. Cliciwch ar y Privacy Tab
 4. Gosodwch lefel eich Preifatrwydd i Ganolig neu’n is. Bydd hyn yn galluogi’r cwcis

Firefox
 1. Cliciwch ar Tools neu Firefox ar ben eich porwr
 2. Dewiswch Options
 3. Dewiswch Privacy
 4. O dan History newidiwch Firefox will: i Use custom settings for history
 5. Cliciwch ar yr opsiwn rydych am ei ddefnyddio:
  1. Accept cookies from sites – bydd hyn yn galluogi safleoedd i ychwanegu cwcis
  2.  Accept third party cookies – bydd hyn yn galluogi safleoedd i ychwanegu cwcis trydydd parti
 6. I ddileu’r cwcis presennol, cliciwch ar Show Cookies
 7. Naill ai dewiswch y cwcis rydych am eu dileu a gwasgwch Remove cookies neu gwasgwch Remove all Cookies.

Google Chrome
 1. Cliciwch ar Tools ar ben eich porwr
 2. Dewiswch Settings
 3. Edrychwch am yr adran Privacy
 4. Dewiswch y gosodiad Content
 5. Cliciwch ar yr opsiwn rydych am ei ddefnyddio
  1. Allow local data to be set – bydd hyn yn gadael i safleoedd ychwanegu cwcis
  2. Allow local data to be set for the current session only – caiff cwcis eu gosod ar gyfer y sesiwn pori hon yn unig
  3. Block sites from setting any data – bydd yn atal safleoedd rhag ychwanegu unrhyw gwcis
 6. I ddileu’r cwcis presennol, cliciwch ar All cookies and site data
 7. Naill ai gwasgwch Remove all neu chwiliwch am safle a chliciwch ar yr eicon ‘croes’ ar y chwith.
Last modified: Thursday, 15 August 2019, 4:37 PM