QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

Question:

What does being an Apprentice mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 5:00 PM)
Answer:

Being an Apprentice offers you an exciting opportunity to improve or increase your qualifications, supported by your employer and a Training Co-ordinator who will visit you every 8 weeks at work.  The Training Co-ordinator will ensure that you are on the right training programme for you.  You will be required to:

Bydd bod yn Brentis yn rhoi cyfle cyffrous i chi wella neu ychwanegu at eich cymwysterau â chefnogaeth eich cyflogwr a Chydlynydd Hyfforddiant a fydd yn ymweld â chi bob 8 wythnos yn y gwaith. Bydd y Cydlynydd Hyfforddiant yn sicrhau eich bod ar y rhaglen hyfforddi iawn. Bydd yn ofynnol i chi:

  • apply yourself to your learning and assessment, by attending courses and other on or off the job learning events, being prepared for assessment, and actively participating in the planning and reviewing of the programmeYmroi i’ch gwaith dysgu ac asesu drwy fynd ar gyrsiau a digwyddiadau dysgu eraill wrth y gwaith ac oddi wrth y gwaith, paratoi ar gyfer asesiadau, a chyfranogi’n weithredol yng ngwaith cynllunio ac adolygu’r rhaglen.
  • Take responsibility for your own learning and development;Bod yn gyfrifol am eich dysgu a’ch datblygiad chi eich hunan;
  • Behave in a considerate and responsible manner, with due regard to your own and others’ equality of opportunity, and to the Health and Safety of others and yourself in your working and learning environment;Ymddwyn mewn ffordd ystyriol a chyfrifol gan roi’r sylw priodol i'ch cyfle cyfartal chi eich hunan a chyfle cyfartal pobl eraill, ac i Iechyd a Diogelwch pobl eraill a chi eich hunan yn eich amgylchedd gweithio a dysgu;
  • Work for the employer to the best of your  ability and in accordance with the employer’s policies and proceduresGweithio i’ch cyflogwr gan wneud eich gorau glas ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r cyflogwr

Question:

What is the deadline for submitting paperwork to the CAVCA office for inclusion on the next submission?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:50 AM)
Answer:

Providing the paperwork is accurate, the Friday prior to upload date will guarantee that starts are included in the next upload.

Cyhyd ag y bydd y gwaith papur yn gywir, bydd y dydd Gwener cyn dyddiad y llwytho i fyny yn gwarantu y caiff ei gynnwys yn y llwyth nesaf.

MONTH

MIS

LLWR Freeze dates for upload (12 noon)

Dyddiadau cau ar gyfer llwytho Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (12 .00)

Updated to WLAD

Wedi’i lwytho i Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru

August

Awst

22/08/2013

 

September

Medi

19/09/2013

 

October

Hydref

24/10/2013

 

November

Tachwedd

21/11/2013

YES

DO

December

Rhagfyr

19/12/2013

 

January

Ionawr

23/01/2014

YES

DO

February

Chwefror

20/02/2014

 

March

Mawrth

20/03/2014

YES

DO

April

Ebrill

24/04/2014

 

May

Mayi

22/05/2014

 

June

Mehefin

19/06/2014

YES

DO

July

Gorffennaf

24/07/2014

 

August

Awst

21/08/2014

 

Question:

Where do I find information of the WBL Periods for 2013 – 2014, including WG freeze dates?

(Last edited: Friday, 21 February 2014, 9:42 AM)
Answer:

Question:

Where do I find the ‘Programme Specification for Welsh Government Apprenticeship, Traineeships, Word Ready and Steps to Employment Programmes’.

(Last edited: Friday, 21 February 2014, 9:42 AM)
Answer: