Question:

What is Flexible Learning?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:13 AM)
Answer:

Flexible learning is skills training at levels 2, 3, 4 and 5.  It offers the opportunity for employees to undertake single qualifications to which the Welsh Government will make a funding contribution of up to a maximum of 50% of its normal funding rates applicable at the time.  The option is available for those employees aged 19 and over.

There is a restriction to the number of Apprentices who can be on this programme Flexible learning. 

Dysgu hyblyg yw hyfforddiant sgiliau ar lefelau 2, 3, 4 a 5. Mae’n rhoi’r cyfle i gyflogeion gymryd cymwysterau sengl ac y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cyfraniad ariannol iddynt hyd at 50% ar y mwyaf o’i chyfraddau cyllido arferol ar y pryd. Mae’r opsiwn ar gael ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n 19 oed neu’n hŷn.

Mae cyfyngiad ar nifer y Prentisiais sy’n gallu bod ar y rhaglen Dysgu Hyblyg hon.

» QSA FAQs