Question:

How long will the Apprenticeship take?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:58 PM)
Answer:

This depends on the type of Apprenticeship you choose, some take a year, some up to four years.

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o Brentisiaeth a ddewiswch, bydd rhai’n parhau am flwyddyn a rhai hyd at bedair blynedd.

» QSA FAQs