Question:

Is there an age restriction to becoming an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:44 PM)
Answer:

The majority of Apprenticeships can be undertaken at any age providing you have legally left school, however, there are some sectors where apprentices must be under the age of 25, these are:
- Agriculture (not including Sustainable Resource Management)
- Business Administration (not including Insurance or Accounting)
- Hair and Beauty
- Health, Care and Public Services (not including Child Care)
- Retailing & Customer Service

Gellir ymgymryd â’r rhan fwyaf o Brentisiaethau ar unrhyw oedran, dim ond i chi fod wedi gadael yr ysgol yn gyfreithlon. Fodd bynnag, mae rhai sectorau lle bydd rhaid i brentisiaid fod o dan 25 oed, sef:
- Amaethyddiaeth (heb gynnwys Rheoli Adnoddau Cynaliadwy)
- Gweinyddu Busnes (heb gynnwys Yswiriant neu Gyfrifeg)
- Trin Gwallt a Harddwch
- Iechyd, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus (heb gynnwys Gofal Plant)
- Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid

» QSA FAQs