Question:

I want to be an Apprentice – I am not employed

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:28 PM)
Answer:

All Apprentices must be employed doing the job that will give the opportunity to gather evidence towards their Framework qualifications.Vacancies for Apprenticeship are advertised on the Careers Wales website :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

You can apply online and you will be shortlisted and may be invited for an interview with a prospective employer.

Bydd rhaid bod pob Prentis yn cael eu cyflogi wrth wneud y swydd a fydd yn rhoi’r cyfle i gasglu tystiolaeth tuag at eu cymwysterau Fframwaith. Caiff lleoedd gwag ar gyfer Prentisiaethau eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru: :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

Gallwch wneud cais ar-lein a chewch eich rhoi ar restr fer ac efallai cewch eich gwahodd i gael cyfweliad gyda darpar gyflogwr.

» QSA FAQs