Question:

How often will I see staff from the Training Provider?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:02 PM)
Answer:

You will be visited prior to the Apprentice is signed up to carry out a Health and Safety vet.  The apprenticeship programme will be fully explained to you and you will be given paperwork to read and sign.  This allows the Training Provider to draw down the appropriate funding to pay for the training of the Apprentice.

During the first few weeks after signing the Apprentice, you are likely to get regular visits from Training Provider staff just to make sure that everything is in order.

Someone will visit the Apprentice at least every 8 weeks to carry out a Review of Progress, you may also see an Assessor who will visit to assess the Apprentice undertaking various jobs during their working day.

All employers are encouraged to fully participate in a Review of Progress, this gives the opportunity to record everything the apprentice has undertaken during the previous 8-weeks and plan for the next 8 weeks.

Bydd rhywun yn ymweld â chi cyn rhoi lle i Brentis i gynnal archwiliad Iechyd a Diogelwch. Caiff rhaglen y prentisiaethau ei hesbonio’n llawn i chi a chewch ddogfennau i’w darllen a’u llofnodi. Bydd hyn yn galluogi’r Darparwr Hyfforddiant i sicrhau’r cyllid priodol i gael talu am hyfforddiant y Prentis.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf wedi arwyddo’r Prentis, rydych yn debygol o gael ymweliadau rheolaidd oddi wrth staff y Darparwr Hyfforddiant i gael gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn.

Bydd rhywun yn ymweld â’r Prentis o leiaf bob 8 wythnos i wneud Adolygiad Cynnydd. Efallai y daw Aseswr hefyd a fydd yn ymweld i asesu’r Prentisiaid wrth iddynt wneud gwahanol fathau o waith yn ystod eu diwrnod gwaith.

Caiff pob cyflogwr ei annog i gymryd rhan lawn mewn Adolygiad Cynnydd a fydd yn rhoi cyfle i gofnodi popeth a wnaeth y prentis yn ystod yr 8 wythnos flaenorol a chynllunio ar gyfer yr 8 wythnos nesaf.

» QSA FAQs