Question:

Can I recruit an Oversees National as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:53 PM)
Answer:

There is an eligibility criteria for someone who is classed as an Oversees National – to ensure up to date information is provided, please enquire at wbl@cavc.ac.uk.

Mae meini prawf cymhwyster ar gyfer rhywun sy’n cael ei ystyried yn Wladolyn Tramor; i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi, gwnewch ymholiadau yma wbl@cavc.ac.uk

» QSA FAQs