Question:

If I want YRP funding to support my new member of staff, is there a time limit for applying?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:31 PM)
Answer:

There is a 10-week rule between the time of recruiting the apprentice and the time they are signed onto an Apprenticeship programme.  No YRP funding is paid during this period – signing your employee as an apprentice triggers the start of the payments.

Mae rheol 10-wythnos rhwng amser recriwtio’r Prentisiaid a’r amser y cânt eu harwyddo ar raglen Prentisiaethau. Ni chaiff unrhyw gyllid ei dalu yn ystod y cyfnod hwn; bydd arwyddo eich cyflogai yn brentis yn rhoi cychwyn i’r taliadau.

» QSA FAQs