Question:

As an employer, am I eligible for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:36 PM)
Answer:

This support is available if you are a:

Mae’r cymorth hwn ar gael os ydych yn:

  • Large employer able to expand your high quality apprenticeship programmes to take on additional learners.Gyflogwr mawr a fydd yn gallu ehangu eich rhaglenni prentisiaethau o ansawdd uchel i dderbyn dysgwyr ychwanegol

Or

Neu'n

  • Small to medium sized employer working individually or in a partnership, able to offer new apprenticeship opportunitiesGyflogwr bach neu ganolig sy’n gweithio’n unigol neu mewn partneriaeth ac sy’n gallu cynnig cyfleoedd prentisiaethau newydd

» QSA FAQs