Question:

Can I recruit a graduate as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:50 PM)
Answer:

An apprenticeship is primarily for those who have not had the opportunity of going to university, however, graduates can apply for level 3 Apprenticeships, the degree must be in a difference route to the Apprenticeship.  The units of the degree will be checked against the qualification to ensure that it is ‘materially different’.

Bydd prentisiaeth ar gael yn bennaf ar gyfer y rheiny na chafodd y cyfle i fynd i brifysgol ond gall graddedigion wneud cais am Brentisiaeth Lefel 3 os bydd y Brentisiaeth yn dilyn llwybr gwahanol i’r radd. Caiff unedau’r radd eu gwirio yn erbyn y cymhwyster i sicrhau bod ‘gwahaniaeth sylweddol’.

» QSA FAQs