Question:

What do I pay my Appentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:55 PM)
Answer:

The National Minimum Wage for apprentices is £2.68 per hour (from 1-10-13). Many employers prefer to pay more however, and research shows that the average salary is approx £180 per week.  Paying a ‘fair’ wage encourages Apprentices to remain in employment with you. The Welsh Government will fund their training.Further information on Minimum Wage Regulations can be obtained at:

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid yw £2.68 yr awr (o 1-10-13). Bydd yn well gan lawer o gyflogwyr dalu mwy, fodd bynnag, ac mae ymchwil yn dangos mai tua £180 yr wythnos yw’r cyflog ar gyfartaledd. Bydd talu cyflog ‘teg’ yn annog prentisiaid i aros yn eich swydd chi. Fe wnaiff Llywodraeth Cymru gyllido’r hyfforddiant. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar Reoliadau Isafswm Cyflog yma:

www.hmrc.gov.uk/nmw

» QSA FAQs