Question:

What are Apprenticeships?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:52 PM)
Answer:

Apprenticeships are work-based training programmes designed around the needs of employers.  These lead to national recognised qualifications. They are an excellent way to develop skills within the workforce.  All Apprenticeships include the following elements:

Rhaglenni hyfforddi yn y gweithle yw prentisiaethau sydd wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion cyflogwyr. Bydd y rhain yn arwain at gymwysterau cenedlaethol cydnabyddedig. Maen nhw’n ffordd ragorol ar gyfer datblygu sgiliau’r gweithlu. Bydd pob Prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • An appropriate competency qualification;Cymhwyster priodol o allu’r Prentis;
  • An appropriate Knowledge qualification; (These may be combined to form one qualification)Cymhwyster Gwybodaeth priodol; (gellir cyfuno’r rhain i ffurfio un cymhwyster)
  • Essential Skills Wales qualifications, e.g. Communications, application of number and Information and Communication Technology (ICT);Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, e.e. Cyfathrebu, Defnyddio Rhif, a TGCh;
  • Other qualifications or requirements as specified by the particular occupation.Cymwysterau neu ofynion eraill yn dibynnu ar yr alwedigaeth benodol.

See also:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en

Gweler hefyd:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en

» QSA FAQs